Cinquenes jornades (Primavera del 2009). Sobre teoria crítica de diversos temes que per nosaltres tenen un camí transversal contaminat d’aquest pensament dèbil imperant en la societat.

TELEFONinternet